Jäta oma teade, tervitus võistlejale ja päevajuht edastab selle valjuhäälselt esimisel võimalusel.

Leave a message to a runner you want to cheer for. It will be read out on the stadium.

Tervitused OOTEL